Medlemsmöte April-17

09.04.2017

Protokoll

Närvarande:
Carola, Lena, Karin, Yvonne, Hanna, Ebba, Linn, Jossan , Jessika, Ellen

1. Lena presenterar samarbetsavtalet som ungdomarna gjort med Pite Energi om
sponsring med 10000kr till ungdomsverksamheten. Pite Energi vill i gengäld bl.a. ha
en skylt uppsatt på Lilla Blå, ca 1m lång, samt att ungdomarna håller i barnridningen
i Södra Hamnen
2. WE träning för Åsa Rönnbäck blir tre kvällar istället för en helg. Datum kommer
senare.
3. Carola kollar upp alternativ för hemsidan som strular.

Sekreterare Carola Holmström
Justerare
Gabrielle Westerlund
Karin Stenlund

Skapa din hemsida gratis!