Medlemsmöte Januari-17

19.01.2017

Protokoll

Närvarande:
Carola, Lena, Karin, Yvonne, Bella, Linn, Jossan , Jessika, Ellen, Gunilla

1. Årsplanering 2017
2. Nya medlemsavgifter 2017
Tidningsmedlem under 26år 175kr, över 26 år 215kr
Familjemedlem under 26år 140kr, över 26år 180kr
3. Tolktävlingen anordnas 26/2 i Lakafors. Propp kommer efter nästa möte.
4. Vi sponsrar även i år Svenska Hästars Värn
Sekreterare Carola Holmström
Justerare
Gabrielle Westerlund
Karin Stenlund

Skapa din hemsida gratis!